Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek - Üzletszabályzat

A „gtline.hu” webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai:

Cégnév: TOMINTEX Kft.
Székhely: 7629 Pécs, Hársfa út 269/1.
Cégjegyzékszám: 02-09-066370
Adószám: 11817556-2-02

Üzleti tevékenység helye:
7629 Pécs, Hársfa út 269/1.

Panaszkezelési hely (Ügyfélszolgálat):
Cím: 7629 Pécs, Hársfa út 269/1.
Tel.: +36 72 538-195
Email: info@tomintex.hu

Tárhelyszolgáltató
Westaria Bt.
Cím: 7633 Pécs, Magyar L. u. 1/b.
E-mail: info@westaria.hu

1. Bevezetés

1.1. A TOMINTEX Kft. internetes áruházában (a továbbiakban: Áruház) történő megrendelés esetén a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi Üzletszabályzatot.

1.2. Az Áruházban forgalmazott valamennyi termék vonatkozásában Eladónak a TOMINTEX Kft. minősül.

1.3. Az Áruházban Vásárlónak minősül az, aki az elektronikus úton, az Interneten keresztül ad le megrendelést a www.gtline.hu címen az Eladó internetes honlapján.
A Vásárlók közül fogyasztónak minősül a Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy a Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 4. pontja szerint vállalkozásnak minősül. A hatályos jogszabályok értelmében a fogyasztói szerződésekre speciális rendelkezések vonatkoznak. Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy jogaik és kötelezettségeik eltérőek attól függően, hogy fogyasztónak minősülnek-e vagy sem.

1.4. Aki cselekvőképességét illetően a másik felet megtéveszti, ezért felelősséggel tartozik és felelőssége alapján a szerződés teljesítésére kötelezhető.

1.5. Az Eladó törekszik arra, hogy a Vásárló minden szükséges információt és minden lehetséges segítséget megkapjon az Áruházban történő vásárlással kapcsolatban.

2. Termékkínálat

2.1. Az Áruházban az Eladó által forgalmazott, a Termékkatalógusban szereplő méréstechnikai cikkek és ezek kiegészítői rendelhetők meg elektronikus úton.

2.2. A Termékkatalógusban a termékek termékcsoportokba rendezve találhatóak.

2.3. A Termékkatalógusban az egyes termékek megjelölése és lényeges tulajdonságainak leírása a gyártó termékleírása szerint történik. A termékleírás esetleges pontatlanságáért az Eladó nem vállal felelősséget.

2.4. A Termékkatalógus a kiválasztott cikk mellett feltünteti a termék vételárát nettó és bruttó formában. Amennyiben a Termékkatalógus a kiválasztott termék mellett nem tartalmaz árfeltüntetést, az érintett termék aktuálisan nem rendelhető meg. A termék az árfeltüntetés esetleges hiánya esetén sem rendelhető meg ingyen.

2.5. Az Eladó fenntartja az Áruház oldalain közzétett árak változtatásának jogát azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

2.6. Az Eladó a már megrendelt termékek vételáránál is fenntartja a változtatás jogát adatbeviteli hiba esetén.

2.7. Az Eladó gondoskodik arról, hogy az Áruházban forgalmazott termékek megfeleljenek a hatályos jogszabályokban előírt forgalomba hozatali előírásoknak. Az Eladó gondoskodik arról, hogy a Vásárló a megrendelt termék rendeltetésszerű használathoz, a felhasználáshoz szükséges tájékoztatást megkapja. Az Eladó valamennyi, az Áruházban forgalmazott termékhez magyar nyelvű használati-kezelési útmutatót mellékel.

2.8. Az Eladó minden vásárlásról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő számlát állít ki, mely tartalmazza - amennyiben van – a kiszállítás költségét is. A szállítási költségekről a SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ menüpont http://www.gtline.hu/pages/szallitasi-es-fizetesi-tajekoztato nyújt részletes tájékoztatást. A szállítási költségeken kívül az Eladó további költségeket nem számít fel.
3. Regisztráció

3.1. Amennyiben a Vásárló az Áruházban megrendelést kíván leadni, elsődlegesen a REGISZTRÁCIÓ menüpont http://www.gtline.hu/regisztracio alatt elérhető regisztrációs adatlapot kell a kitöltési útmutatónak megfelelően kitöltenie.

3.2. A regisztráció során az Eladó tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és ezzel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el. Az adatvédelemmel kapcsolatos bővebb tájékoztatás az ADATVÉDELMI NYILATKOZAT menüpont http://www.gtline.hu/pages/adatvedelmi-nyilatkozat alatt található meg.

3.3. Az Eladó a hibásan kitöltött regisztrációs adatlapot érvénytelennek tekinti. Az érvénytelen regisztrációs adatlap nem jelent kötelezettséget az Eladóra nézve. Az Eladó továbbá semmilyen formában nem vállal felelősséget a Vásárló által helytelenül megadott adatokból eredendő téves teljesítésért.

3.4. A regisztráció során megadott adatokhoz a Vásárló bármikor jogosult hozzáférni és megváltoztatni, feltéve, hogy a változások a valóságnak megfelelnek. A Vásárló jogosult továbbá a regisztráció során megadott adatait törölni, vagy töröltetni az Eladóval. A Vásárló kérésére törölt adatok az Eladó szerződésszerű teljesítését akadályozhatják vagy lehetetlenné tehetik, ezért az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget azért, ha a Vásárló megrendelését azért nem tudja teljesíteni, mert a Vásárló a regisztráció során megadott adatait törölte vagy töröltette.

3.5. A sikeres regisztrációról a Vásárló visszaigazolást kap a regisztráció során megadott email címre.

3.6. Az Áruházban történő megrendeléshez a Vásárlónak nem kötelező regisztrálnia magát. Amennyiben a Vásárló nem kíván regisztrálni, úgy a kívánt termék kiválasztását követően, a http://www.gtline.hu/order oldalon kell megadnia a megrendeléshez szükséges adatokat.
4. Megrendelés, elektronikus szerződéskötés, szállítás

4.1. Az Áruházban forgalmazott termékek megrendelésének, a megrendelt árucikkek kiszállításának, kifizetésének és átvételének részletes feltételei a VÁSÁRLÁSI TÁJÉKOZTATÓ (http://www.gtline.hu/pages/vasarlasi-tajekoztato ) és a SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ menüpont (http://www.gtline.hu/pages/szallitasi-es-fizetesi-tajekoztato ) alatt találhatóak.

4.2. Az Áruházban történt megrendelés során a Vásárló a Termékkatalógusban megjelölt árucikkek közül a VÁSÁRLÁSI TÁJÉKOZTATÓ menüpontban (http://www.gtline.hu/pages/vasarlasi-tajekoztato ) foglaltak szerint választja ki azon termékeket, amelyeket meg kíván vásárolni.

4.3. Amennyiben először vásárol az Áruházban, a Vásárlónak a megrendelés elküldéséhez vagy regisztrálnia kell magát, vagy pedig, ha nem kíván regisztrálni, a termék kiválasztását követően kell megadnia a megrendeléshez és annak teljesítéséhez szükséges adatokat. Amennyiben regisztrált vásárló, úgy felhasználóneve és jelszava megadásával kell bejelentkeznie. A megrendelés elküldése előtt a Vásárlónak lehetősége van regisztráció során megadott adatai ellenőrzésére illetve kijavítására. A megrendelést a Vásárlónak meg kell erősítenie.

4.4. A megrendelés elküldése az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Amennyiben a Vásárló véglegesíteni szeretné megrendelését, úgy először nyilatkoznia kell annak tudomásulvételéről, hogy a megrendelés - mint szerződési nyilatkozat – fizetési kötelezettséget von maga után.

4.5. A megrendelés elküldése után az Eladó e-mailben automatikusan kap egy rendelés összesítést a rendelés összes adatával. A rendelés visszaigazolást ezután küldjük. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 72 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlat kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

4.6. A megrendelés visszaigazolást követően az Eladó megkezdi a megrendelésben megjelölt termékek begyűjtését a központi raktárkészletből. Amennyiben a megrendelt termék az Eladó központi raktárkészletéből hiányzik, az Eladó a megrendelést követő 72 órán belül megküldött e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. A Vásárlónak ebben az esetben lehetősége van megrendelését módosítani. A Vásárló jogosult az elküldött megrendelés módosítására illetve visszavonására akkor is, ha ez nem a megrendelt termék hiányával függ össze. Ebben az esetben a megrendelés módosítására illetve visszavonására a rendelés visszaigazolás követő 24 órán belül van lehetőség. A megrendelés módosítása a kiszállítás időpontját módosíthatja.

4.7. Az Eladó és a Vásárló között nem jön létre írásbeli szerződés. Az elektronikus úton megkötött szerződés a felek között akkor jön létre, amikor az Eladó a Vásárló megrendeléséről - figyelembe véve annak a 4.6. pont szerinti esetleges módosításait – a rendelés visszaigazolását megküldi. A szerződés nyelve magyar. Az elektronikus úton megkötött szerződést az Eladó nem iktatja/rögzíti, de a megrendelés adatait tárolja. A szerződés utóbb a Vásárló megrendelését visszaigazoló e-mail és a rendelés visszaigazolás alapján lesz visszakereshető és hozzáférhető.

4.8. Az Eladó az Áruházban megrendelt termékek kiszállítását kizárólag Magyarország területén vállalja. A termékek Magyarország határain kívül történő kiszállítása nem lehetséges, a határon túlra történő megrendelés esetén az Eladó megrendelést jogosult törölni, egyidejűleg a Vásárlót e-mailben tájékoztatja a megrendelés törléséről. Az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákért az Eladó felelősséget nem vállal.

4.9. A megrendeléseket az Eladó max. 45 napos szállítási határidővel teljesíti (kivéve a Vásárló kérése alapján egyedileg konfigurált termékeket, melyek szállítási idejéről Eladó a Vásárlót külön tájékoztatja). A kiszállítást megelőzően az Eladó e-mailben tájékoztatja a Vásárlót a kiszállítás időpontjáról. A Vásárló felelőssége gondoskodni arról, hogy az egyeztetett időszakban a csomag átvételét biztosítsa.

4.10. Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a Szállító e-mailben vagy telefonon értesíti a Vásárlót. Az ismételt kiszállításért az Eladó (Szállító) külön szállítási díjat jogosult felszámítani.

4.11. Az Eladó a kiszállítást a megrendelésben megjelölt szállítási címre kézbesíti. A Vásárló köteles kézbesítési címként olyan címet megadni, ahol a megrendelt termék átvételét biztosítani tudja. A pontatlanul vagy hibásan megadott kézbesítési címből eredő szállítási késedelemből, vagy a kézbesítés esetleges lehetetlenüléséből eredő károkért az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

4.12. Az Eladó elsődlegesen a Vásárló által megadott regisztrációban megjelölt személy részére kézbesíti a megrendelt terméket. Más személy részére csak abban az esetben jogosult a terméket kézbesíteni, ha teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkezik a csomag átvételére és a meghatalmazást a kézbesítéskor a szállító részére átadja. Az Eladó illetve a szállító nem köteles a meghatalmazás valódiságát ellenőrizni.

4.13. A Vásárló a csomag kézbesítésekor köteles a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Hiánytalan kézbesítést tartalmazó átvételi elismervény esetén mennyiségi hiányosságokra vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad el.

4.14. Amennyiben a Vásárló megtagadja a csomag átvételét, úgy köteles a kísérőokmányban feltüntetni az átvétel megtagadásának okát (pl. elállás). Amennyiben a Vásárló nem jelöli meg a kézbesítéskor az átvétel megtagadásának okát, úgy az Eladó felé a továbbiakban semmilyen, a termékkel vagy a megrendeléssel kapcsolatos reklamációt nem jogosult érvényesíteni. Az átvétel indoklás nélküli megtagadása esetén a szállítási költségek a Vásárlót terhelik.

4.15. A Vásárló a csomag kézbesítésekor köteles ellenőrizni, hogy a számlában feltüntetett tételek a valóságban megegyeznek-e a megrendelt és kiszállított termékekkel. Probléma esetén a Vásárlónak 24 órán belül fel kell venni az Eladó Ügyfélszolgálatával a kapcsolatot, a hiba elhárítása érdekében.

5. Fizetési feltételek

5.1. A Vásárló a megrendeléskor jogosult megjelölni a fizetés módját, mely a megrendelés visszaigazolása, elfogadása esetén a felekre nézve kötelező érvényűnek tekintendő.

5.2. Az Áruházból megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítése a SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ menüpont http://www.gtline.hu/pages/szallitasi-es-fizetesi-tajekoztato alatt található módokon történhet.

5.3. Házhoz szállítással történő kézbesítés esetén a termék ellenértékén felül a szállítási díj is kiszámlázásra kerül. A szállítási költségekről a SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ menüpont http://www.gtline.hu/pages/szallitasi-es-fizetesi-tajekoztato nyújt részletes tájékoztatást. A szállítási költségeken kívül az Eladó további költségeket nem számít fel.

5.4. Amennyiben a termék vételára és szállítási díja átutalással előre kerül kifizetésre, az Eladó csak a (szállítási díjjal növelt) vételárnak az Eladó bankszámláján történt jóváírását követően indítja el a termék kiszállítását.

5.5. Utánvéttel történt megrendelés esetén a Vásárló a termék vételárát és a szállítási díjat a kézbesítéskor készpénzben fizeti meg a Szállítónak.

5.6. A Szállító mindaddig nem köteles a megrendelt terméket a Vásárló részére átadni, amíg a Vásárló a megrendelt termék vételárát és szállítási díját ki nem fizette.

5.7. A megrendelt termék vételárát és szállítási díját tartalmazó számlát az Eladó a kiszállítással egyidejűleg kézbesíti.

6. A vásárlástól való elállás/felmondás (fogyasztói szerződés esetén)

6.1. Távollevők között kötött fogyasztói szerződés esetében a fogyasztót elállási (szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén felmondási) jog illeti meg. Fogyasztó a Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Vállalkozás a Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 4. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
6.1. A fogyasztó 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül jogosult elállni a szerződéstől. Ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás teljesítése megkezdődött, a fogyasztó a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül jogosult felmondási jogát gyakorolni.

6.2. Az elállási idő az Eladótól megrendelt termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó, vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy:
- a terméket átveszi,
- több termék adásvételekor - ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik - az utoljára szolgáltatott terméket átveszi,
- több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot átveszi,
Ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az elállási idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó, vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az első terméket átveszi.
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le.

6.3. Amennyiben a fogyasztó az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/ felmondási szándékát egyértelműen tartalmazó nyilatkozatát köteles eljuttatni postán az Eladó címére (7629 Pécs, Hársfa út 269/1), e-mailben az info@tomintex.hu címre, vagy személyesen az Eladó Ügyfélszolgálatán. Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja az ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA-t:
http://www.gtline.hu/ftp/elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta.pdf

6.4. A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a 7.2. pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Az átvételtől számított tizennegyedik napon elküldött elállási/felmondási nyilatkozat érvényes, azaz határidőben elküldött nyilatkozatnak számít.

6.5. A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

6.6. A fogyasztó az elállás/felmondás jogát nem gyakorolhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29.§-a értelmében az alábbi esetekben:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében (pl. a Vásárló kérése alapján egyedileg konfigurált termékek), amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. fülhallgató, vércukormérő, kijelzővédő fóliák);
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.
A h) pontban meghatározott esetben az elállási jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.
6.7. Az elállási jog jogszerű gyakorlása esetén az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül köteles a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (szállítási költség) visszatéríteni. Ez alól kivétel az a többletköltség, amely amiatt merült fel, hogy a fogyasztó az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Értéknövelt szolgáltatás később kiegészíteni.

6.8. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék(ek) visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli. E költségek legmagasabb becsült összege: 20.000-Ft azaz Húszezer forint. A fogyasztót csak a visszaküldés költségei terhelik. Az Eladó ezen felül követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból, vagy a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő értékcsökkenés megtérítését.

6.9. Visszatérítés esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget az alábbiak szerint téríti vissza:
- készpénzben történt fizetés esetén a visszatérítés az Ügyfélszolgálaton történik, készpénzben,
- banki átutalásos fizetés esetén a bankszámlára történő visszautalással.
E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terhelheti.

6.10. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a 6.7. pont szerinti összeget, amíg a fogyasztó a terméke(ke)t vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).
6.11. Az Eladótól megrendelt és átvett termék(ek)et a fogyasztó köteles az Eladó Ügyfélszolgálata számára indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

6.12. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében ha a fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a fogyasztó köteles megtéríteni Eladó számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen, az Eladó visszatéríti a fogyasztó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az Eladó által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

7. Szavatosság, jótállás

7.1. Hibás teljesítés (Ptk. 6:157.§)

7.1.1. A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett. Fogyasztó esetében az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

7.1.2. Kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási igény nem érvényesíthető párhuzamosan a termék ugyanazon hibája miatt.

7.2. Kellékszavatosság

7.2.1. Olyan szerződés alapján, ahol a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

7.2.2. A kellékszavatossági jogok érvényesítésére a Ptk. 6:159.§-ában foglalt rendelkezések irányadóak. A jogosultat a következő jogok illetik meg:
a) választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőben, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A jogosult a választott kellékszavatossági jogról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

7.2.3. Kellékszavatossági jogokat az a Vásárló is érvényesíthet, aki nem minősül fogyasztónak.

7.2.4. Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a forgalmazóval szemben, a fogyasztói szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződésmegkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének a fogyasztóvédelmi törvényben foglaltakkal összhangban álló módjára. A fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (az ÁFA törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát).

7.2.5. Fogyasztónak nem minősülő Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.
Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.
A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
A határidők számítása a teljesítés időpontjától kezdődik. Az igényérvényesítési határidő azt jelenti, hogy milyen határidővel kell a jogosultnak a szavatossági igény érvényesítésére irányuló keresetlevelet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál benyújtania.

7.2.6. A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.
A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

7.2.7. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben e rendelkezést nem lehet alkalmazni.
Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

7.3. Jótállás (fogyasztói szerződés esetén)

7.3.1. Az Eladó jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) sz. Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezései az irányadóak. A Rendelet mellékletében felsorolt, fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, új tartós fogyasztási cikkek (a továbbiakban: fogyasztási cikk) vonatkozásában hibás teljesítés esetén a fogyasztó a jótállási időn belül jótállási igényt érvényesíthet az Eladóval szemben. A jótállási igény érvényesítésére a Ptk-nak a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait (6:159.§) kell megfelelően alkalmazni.

7.3.2. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jótállásból eredő jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállás kötelezettjével szemben.

7.3.3. A Rendelet hatálya alá tartozó termékekre vonatkozóan a jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

7.3.4. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a kötelezettel. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a Rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.
Ha a jótállás kötelezettje jótállási kötelezettségének a jogosult felhívására nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási határidő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

7.3.5. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a Rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.
A Rendelet alkalmazásában gyártó: a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-I 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. Cikk (2) bekezdés d) pontjában meghatározott gyártó.

7.3.6. A jótállás időtartama alatt az Eladó a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

7.3.7. A vállalkozás köteles a Rendelet hatálya alá tartozó fogyasztási cikkel együtt jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.
A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (az ÁFA törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát). Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

7.3.8. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

7.3.9. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

7.3.10. A Rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

7.3.11. Minden olyan megállapodás, amely a Rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el, semmis. Az érvénytelen megállapodás helyébe a Rendelet rendelkezései lépnek

7.4. Termékszavatosság (fogyasztói szerződés esetén)

7.4.1. Termékszavatossági igény szempontjából a Ptk. 6:168. § szerint terméknek minősül a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog.

7.4.2. Termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.4.3. Termékszavatossági igény szempontjából gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

7.4.4. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. 7.4.5. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

7.4.6. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

7.4.7. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

7.4.8. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

7.5. A szavatossági és jótállási igények érvényesítése (fogyasztói szerződés esetén)

7.5.1. Amennyiben a fogyasztó a Ptk. szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt (a továbbiakban: szavatossági igényt) vagy a Rendelet alapján jótállási igényt érvényesít, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben (a továbbiakban: NGM rendelet) foglaltakat kell alkalmazni. Az NGM rendelet vállalkozásra vonatkozó szabályait a Ptk. szerinti termékszavatossági igény érvényesítése esetén a dolog gyártójára is megfelelően alkalmazni kell.

7.5.2. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti: a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak az NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját, d) a hiba bejelentésének időpontját, e) a hiba leírását, f) a fogyasztó által jótállási igénye alapján érvényesíteni kívánt jogot, g) a jótállási igény rendezésének módját, vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. Ha a vállalkozás jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztónak rendelkezésére kell bocsátani. Ha a vállalkozás a fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

7.5.3. A vállalkozás a fogyasztó jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságnak bemutatni.

7.5.4. A jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelmi törvény szerinti panasznak.

7.5.5. Kijavítás iránti igény esetén a vállalkozásnak, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetni: a) a kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra átvételnek az időpontját, b) a hiba okát és a kijavítás módját, c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját.

7.5.6. Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

7.5.7. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén a javítószolgálatnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

7.5.8. Jótállási igény érvényesítése esetén a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomag- ként nem szállítható fogyasztási cikket — a járművek kivételével — az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás gondoskodik.
Jótállási igény érvényesítése esetén a kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

7.6. Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén

7.6.1. Hibás teljesítés esetén a kártérítési igény érvényesítésére a Ptk. 6:174.§ rendelkezései az irányadóak.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. Az Áruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet és az elektronikus kereskedelem lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az esetlegesen felmerülő hibákra és potenciális veszélyforrásokra.

8.2. Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alábbiakban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
- Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat
- Bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a Áruház akadálytalan működését és a vásárlást
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
- Bármely levél - független attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - de főleg bármilyen adat elvesztése
- Bármely szoftver nem megfelelő működése
- Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei

8.3. A Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatokat a behatolóktól. Az Eladó internetes oldala bárki által szabadon elérhető, ezért Eladó semmilyen felelősséggel nem tartozik sem közvetett, sem közvetlen kárért, ami az Áruház weboldalához való csatlakozás miatt következett be.

8.4. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, amit az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozott, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Az Eladó ebben az esetben mentesül a megrendelés teljesítésének kötelezettsége alól és a teljesítés elmaradásáért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

8.5. Az Eladó bármikor jogosult indoklás nélkül, egyoldalúan módosítani a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat, továbbá a weboldalán közzétett bármely szabályt, feltételt és határidőt, ideértve különösen az internetes vásárlás feltételeit és szabályait, továbbá az árakat (a mindenkor érvényes listaárral összhangban) és a szállítási díjakat. A változás az Eladó internetes oldalán történt megjelenés időpontjától lép életbe, így az ez előtti megrendelésekre nem vonatkozik. A módosítás tényéről az Eladó az internetes oldalon tájékoztatja a látogatókat. A módosításról az Eladó a Vásárlókat nem értesíti külön és az értesítési kötelezettség elmulasztásáért nem tartozik felelősséggel.

8.6. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

8.7. Abban az esetben, ha a valaki bármilyen formában megsérti a fenti Üzletszabályzatot, az Eladó jogosult érvénytelennek nyilvánítani az illető személy regisztrációját és/vagy megrendelését.

8.8. Az Eladó az Áruház internetes oldalán történt regisztrációnál megadott e-mail címen a hírlevélre feliratkozott Vásárlóknak a későbbiekben tájékoztatót küldhet akcióiról és újdonságairól (Hírlevél). A Hírlevél bármikor lemondható.

9. Ügyfélszolgálat

9.1. Az Áruházban történő vásárlás menetével, a regisztrációval, a megrendelés visszaigazolásával, a fizetés, a szállítással és a teljesítés egyéb feltételeivel kapcsolatban, továbbá a fogyasztói kifogások érvényesítésével kapcsolatban az Eladó Ügyfélszolgálata (http://www.gtline.hu/pages/kapcsolat) ad tájékoztatást.

10. Személyes adatok védelme

10.1. A személyes adatok védelméről szóló Adatvédelmi Nyilatkozat megtekinthető az ADATVÉDELMI NYILATKOZAT (http://www.gtline.hu/pages/adatvedelmi-nyilatkozat) menüpont alatt.

10.2. Az Áruház internetes oldalán való regisztrációra vagy ennek hiányában megrendelésre az Adatvédelmi Nyilatkozat ismeretében, annak elfogadása esetén kerülhet sor.

11. Magatartási kódex

12.Illetékesség, joghatóság, alkalmazandó jog

12.1. Békéltető testületi eljárás

12.1.1. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) mellett működő független testület.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

12.1.2. Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.

12.1.3. Illetékességi szabályok: Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.
A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.
Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes.
A békéltető testület illetékességi területe a testületet működtető kamara szerinti megyére (fővárosra) terjed ki.

12.1.4. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak az alábbi weboldalon: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

12.2. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása:

12.2.1. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki. Az illetékességet megalapozza az Ön lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes Kormányhivatalnál benyújtható. A területi Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei, levelezési címe megtalálhatóak az alábbi weboldalon: http://www.nfh.hu/teruleti

12.2.2. Amennyiben panaszával írásban, ill. elektronikusan mégis a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot (Cím: 1088 Budapest, József krt. 6., levelezési cím: 1428 Budapest, Pf: 20., központi telefonszám: +36 1 459 4800, faxszám: +36 1 210 4677 , e-mail: nfh@nfh.hu) keresi meg az eljárásra illetékes Kormányhivatal helyett, úgy – a tartalom érdemi vizsgálata nélkül – a beadvány áttételére kerül sor a beérkezését követő 8 napon belül.

12.3. Bírósági eljárás: Jogvita esetén az Eladó mindenkori székhelye szerint illetékes, a jogvita eldöntésére hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult eljárni.

12.4. Jogvita esetén a hatályos magyar jog rendelkezései irányadóak.

12.5. Panaszkezelési hely (Ügyfélszolgálat):
Cím: 7629 Pécs, Hársfa út 269/1.
Tel.: +36 72 538-195
Email: info@tomintex.hu